NORMEDENTIA etablerades år 1984 för att målmedvetet kunna erbjuda högkvalitativa medicintekniska produkter till sjukvård och tandvård.

Genom att alltid ha människan och patienten i fokus har vi eftersträvat att de material vi levererar
skall inge fullt förtroende åt våra kunder.

Material som har biologisk acceptans, och biokompatibla material har alltid stått högst på vår
urvalslista, som vi letat upp på den internationella marknaden, för att därefter introduceras på den
svenska marknaden, t.ex TITAN och dess kringutrustning.

” Framtiden är redan här ”, det innebär att CAD / CAM teknologin och dess material är fullvärdigt
utvecklade och användes sedan flera år inom tandteknik och tandvård.

Zirkoniumdioxid, Z
rO2, tillhör den nya keramiska materialgrupp som inte bara kompletterar utan även
reducerar metallkonstruktioner inom Protetik och Ortopedi.

NORMEDENTIA saluför material och utrustning avseende Ortodonti, Protetik, CAD / CAM, Keramer och Implantat.


Välkommen att ta del av vår personliga service.

NORMEDENTIA
Medicinsk och dental utrustning
Första sidan
Våra leverantörer
NORTEK-Laboratoriet

Michéle Persson
VD
Hans-Ove Persson
CDT